Ini lho, Dears, Amalan yang Disunahkan Didahului dengan Wudu Sebelum Melakukannya

Dears, wudu merupakan cara bersuci yang paling ringan. Di dalam agama Islam, wudu merupakan syarat sah seseorang melakukan ibadah, misalnya untuk salat atau membaca Alquran. Salat beratus-ratus rakaat tanpa wudu, jelas percuma saja. Begitu pula dengan membaca berlembar-lembar halaman Alquran…